NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BỆNH KIỀU ĐƯỢC SỦNG ÁI

NHIẾP CHÍNH VƯƠNG BỆNH KIỀU ĐƯỢC SỦNG ÁI

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 2.6M
Thể loại:

Đứng thứ #2 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

Bệnh Kiều Nhiếp Chính Vương Quyền Khuynh Triều Dã x cường thế chủ động kiêu ngất phủ kiêu căng thiên kim. Nam Hi chết thảm sau khi sống lại sau khi vào tay cặn bã nam tiện nữ, đột nhiên phát hiện kiếp trước là mù mắt mới để trân châu chọn mắt cá! Nhiếp chính vương bệnh kiều đối đãi nàng thiên y bách thuận, sủng nịch thấu xương!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:45 14/04/2024.
Chương
10K52
7.5K22
7K17
4.7K17
5.7K15
7.1K16
7.1K17
7.1K18
7.8K17
8.2K20
8.7K23
9.3K29
2.3K32
7.3K26
6.3K34
11.9K20
11.9K23
13.2K30
8.5K30
10.4K20
5K26
8.6K22
9.1K26
8.8K27
9.4K28
9.8K24
8.5K34
11.9K20
9.1K19
10.2K29
9.7K27
10.4K26
10.9K28
11.2K27
11.4K46
12.5K31
10.2K35
4.5K38
8.6K37
15.7K45
7.5K32
4.9K40
4.3K33
11K43
7.6K29
7.2K22
12.7K32
4.7K36
10.8K30
10.5K26
4.9K34
8.3K35
9.7K32
9.7K32
10.3K42
14.1K30
10K33
13.6K40
16.1K39
11.9K37
2.9K28
9K30
9.9K39
10K30
12.4K37
7.9K34
8K37
7.4K66
8.7K42
10.2K45
2.4K34
4.5K43
11K34
7.9K36
11.6K32
8.6K46
17.5K29
13K42
11.5K37
14.9K42
22K31
21.9K54
15.7K56
18.8K39
19.3K46
25.7K42
26.5K46
19.8K38
21.5K35
22.6K49
23.3K47
24.7K88
26.7K56
17.7K43
17.6K48
12.3K42
17K40
23.6K37
25.2K35
20.4K41
23.3K34
27.7K58
31.1K71
28.4K45
27.6K58
30.4K59
23.2K51
32.3K71
37.4K91
33.2K58
31.6K51
36.5K57
23.5K38
24.6K45
26.3K49
38.8K60
37K53
40.3K62
41.3K69
39.3K63
41.6K57
39K61
38K58
31.4K45
37K44
30.7K44
43.6K66
39.5K47
45.8K58
49.4K98
29.2K49
39K70
47.8K58
42.6K57
44.4K65
39.6K61
48.6K61
40K77
45.8K72
37.5K86
49545