TẤT CẢ PHẢN DIỆN ĐỀU HẮC HOÁ , CHỈ MỖI SƯ MUỘI LÀ HÀI HƯỚC

TẤT CẢ PHẢN DIỆN ĐỀU HẮC HOÁ , CHỈ MỖI SƯ MUỘI LÀ HÀI HƯỚC

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 2.4M
Thể loại:

Đứng thứ #3 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

"Ác độc pháo hôi tôi không làm sao! "Một triều xuyên sách, Diệp Linh Lang quay đầu tiến vào tông môn kém cỏi nhất tu chân giới, ai ngờ tông môn không chỉ cả nhà đều phản diện, thời khắc đi dạo ở vùng ven Hắc Hóa, còn mỗi người ra tay hào phóng? Vì không muốn sư môn sủng nàng như mạng đoàn diệt, Diệp Linh Lang mang theo sư môn đi trên con đường điên cuồng nội quyển!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 13:11 17/04/2024.
Chương
8.9K87
8.7K33
7.3K24
7.6K31
6.7K22
2.1K23
3.6K24
5.2K23
5.8K26
6K21
3.6K27
6.8K27
8.9K37
6.6K31
2.9K24
5.3K23
4.7K41
2.4K34
9.2K31
5.1K34
4.5K24
10.2K29
7.1K31
9.9K34
6.3K48
10.5K30
4.1K54
4.9K43
5.1K46
8K45
11.3K35
13.9K33
14.5K40
8.9K28
10.5K36
12K30
6.4K27
12.5K32
13K49
8.1K28
13.6K40
15.9K30
8.5K26
4K27
13.1K28
10.8K37
15.2K23
9.9K26
3.5K26
11.2K33
12K25
5.8K30
12.2K42
14.4K28
8.7K48
4.6K37
10.9K43
7.5K28
17.1K37
16.3K41
3.7K39
14.6K45
8.1K46
3.9K51
9.5K56
11.3K40
6.8K53
7.8K56
7.3K64
7.7K53
11K69
3.7K58
2.2K48
11.8K64
15.1K59
10.8K62
8.2K54
7.1K118
12.2K61
15.2K60
14.6K58
10.9K99
24.8K71
19.2K71
20.1K74
19.5K84
15.6K80
8.2K97
9.5K64
5.3K71
11.3K61
24.8K57
14.7K54
18.4K68
6.3K76
9.5K79
6.4K65
15.9K67
25.2K66
14.2K70
4.9K68
11.8K68
3.9K72
9.3K63
8.3K64
20K78
9.5K100
1.6K62
8.9K95
6.2K71
5.6K81
5.8K115
22.7K89
12.8K88
18.5K68
8.7K100
14.7K102
26K82
28.1K83
21.4K94
16.2K129
15.9K56
21K104
14.4K84
14.4K94
21.1K77
15.7K67
21.3K93
9.9K81
6.9K93
13.9K66
14.8K67
11.9K106
11K77
17.6K72
24.5K85
21.5K79
32.4K86
19.3K81
23.9K103
25.8K77
21.4K96
20.4K81
25.8K86
33.2K61
14.1K116
12.1K88
22.3K64
26.5K52
34.4K124
28.7K72
11.4K86
28.3K72
33.3K59
22.2K64
10K62
16.7K62
7.1K68
22.8K58
12K69
6.8K71
15.9K60
28.1K66
34.5K65
29.3K59
18.9K65
20.4K63
34.6K67
26K75
23.8K76
21.6K118
30.3K100
33.9K98
34.6K106
43.3K84
73577