TẤT CẢ PHẢN DIỆN ĐỀU HẮC HOÁ , CHỈ MỖI SƯ MUỘI LÀ HÀI HƯỚC

TẤT CẢ PHẢN DIỆN ĐỀU HẮC HOÁ , CHỈ MỖI SƯ MUỘI LÀ HÀI HƯỚC

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Trọn bộ
Ngày thêm: 01/04/2020
Tổng lượt xem: 2.4M
Thể loại:

Đứng thứ #3 danh sách truyện được xem nhiều nhất.

"Ác độc pháo hôi tôi không làm sao! "Một triều xuyên sách, Diệp Linh Lang quay đầu tiến vào tông môn kém cỏi nhất tu chân giới, ai ngờ tông môn không chỉ cả nhà đều phản diện, thời khắc đi dạo ở vùng ven Hắc Hóa, còn mỗi người ra tay hào phóng? Vì không muốn sư môn sủng nàng như mạng đoàn diệt, Diệp Linh Lang mang theo sư môn đi trên con đường điên cuồng nội quyển!

Danh sách chương

Cập nhật lúc 15:11 10/04/2024.
Chương
8.5K83
8.5K33
7.1K24
7.4K31
6.6K22
2K23
3.5K24
5.1K23
5.7K26
5.8K21
3.6K27
6.7K27
8.7K37
6.4K31
2.9K24
5.2K23
4.6K41
2.4K34
9K31
5K34
4.4K24
9.9K29
6.9K31
9.7K34
6.1K48
10.2K30
4K54
4.8K43
5K46
7.9K45
11.1K35
13.6K33
14.2K40
8.7K28
10.3K36
11.8K30
6.3K27
12.3K32
12.8K49
8K28
13.4K40
15.7K30
8.4K26
4K27
12.9K28
10.6K37
15K23
9.8K26
3.5K26
11.1K33
11.8K25
5.8K30
12K42
14.2K28
8.6K48
4.6K37
10.8K43
7.4K28
16.9K37
16.1K41
3.7K39
14.5K45
8.1K46
3.9K51
9.5K56
11.2K40
6.8K53
7.8K56
7.2K64
7.6K53
10.9K69
3.7K58
2.2K48
11.7K64
15K59
10.7K62
8.1K54
7.1K118
12.1K61
15.1K60
14.5K58
10.9K99
24.6K71
19.1K71
19.9K74
19.3K84
15.5K80
8.1K97
9.5K64
5.3K71
11.2K61
24.6K57
14.6K54
18.2K68
6.3K76
9.4K79
6.4K65
15.8K67
25K66
14.1K70
4.9K68
11.7K68
3.8K72
9.2K63
8.3K64
19.9K78
9.5K100
1.6K62
8.8K95
6.2K71
5.6K81
5.8K115
22.5K89
12.7K88
18.4K68
8.7K100
14.6K102
25.8K81
27.9K83
21.3K94
16.1K129
15.8K56
20.9K104
14.3K84
14.3K94
21K77
15.6K67
21.1K93
9.9K81
6.9K93
13.8K66
14.7K67
11.9K106
10.9K77
17.5K72
24.3K85
21.4K79
32.2K86
19.2K81
23.7K103
25.6K77
21.3K96
20.3K81
25.7K86
32.9K61
14K115
12K88
22.2K64
26.4K52
34.1K124
28.5K72
11.3K86
28.1K72
33.1K59
22.1K64
10K62
16.6K62
7.1K68
22.7K58
12K69
6.7K71
15.8K59
27.9K66
34.2K65
29.1K59
18.8K65
20.2K63
34.3K67
25.8K75
23.7K76
21.5K118
30.1K100
33.6K98
34.3K106
42.9K84
73277