XUYÊN NHANH : KÝ CHỦ CÔ ẤY MỘT LÒNG MUỐN CHẾT

XUYÊN NHANH : KÝ CHỦ CÔ ẤY MỘT LÒNG MUỐN CHẾT

Mời bạn đánh giá truyện này!

Tên khác: Không có
Tác giả: Đang cập nhật
Nhóm dịch: Team Lạnh Lùng
Tình trạng: Đang tiến hành
Ngày thêm: Đang cập nhật
Tổng lượt xem: 305.4K
Thể loại:

Nàng là tiểu sư thúc trong Vân tiên tông thanh lãnh phế củi, mặt ngoài vân đạm phong khinh, kì thực thân mang nhiệm vụ hệ thống, ngược đãi vô số cặn bã, là chân thủ đứng sau vụ án mạng liên hoàn tông môn, hắn là đại đệ tử được vân tiên tông chưởng môn kỳ vọng nhiều nhất, tu tiên thiên tài, cao lãnh cấm dục, lĩnh mệnh truy xét mệnh án tông môn, nhưng khi đối mặt với nàng tim đập nhanh hơn. Nương theo bí mật tông môn phong trần đã lâu dần dần hiện ra mặt nước, chân tướng máu chảy đầm đìa rốt cục bị vạch trần, mà hắn nên lựa chọn như thế nào?

Danh sách chương

Cập nhật lúc 23:45 13/04/2024.
Chương
1.5K17
2.4K27
2.3K19
2K19
2.1K11
2.2K15
2.4K14
2.5K16
2.6K15
2.3K14
2.5K17
2.5K20
3.4K23
2.8K22
2.5K18
1.6K18
2.1K28
1.5K23
1.5K15
1.6K19
1.5K18
2.3K19
1.6K21
1.2K18
2.2K17
2K21
2.5K21
3.2K29
3.6K28
4.4K43
3.5K24
2.5K28
77630
1.3K23
2.4K28
3K24
2.6K32
2.6K31
2K30
3.7K31
2.6K26
1.5K22
2K31
1.3K27
4K33
3.7K25
3.1K20
1.5K18
2.3K18
2.3K21
2.6K20
1.9K22
2.3K25
3.6K22
3.5K19
2.6K24
2.9K20
3.7K22
2.3K17
2.7K20
3.3K27
4.3K20
4.8K22
5.3K37
3.3K24
3.5K27
4.1K20
4.9K34
3.9K23
3K21
4.9K29
5.3K24
2.9K17
1.9K18
4K29
4.9K25
5.2K29
3.2K33
3.5K39
3.8K43
4.8K31
1.9K34
4.7K41
4.2K42
5.3K60
5.8K40
7.6K37
7.3K44
6.9K36
8.1K51
7.6K38
11K44
11248